Vīzija par ventilācijas sistēmu attīstību Rīgas skolās un bērnudārzos

06.05.2021.

Viedās pilsētas klastera projekta koordinators Krišjānis Kalnciems piedalījās Rīgas pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma reformas darba grupas sēdē un kopā ar citiem ekspertiem prezentēja vīziju par ventilācijas sistēmu attīstību izglītības iestādēs Rīgā.

Kvalitatīvas ventilācijas problēma ir sastopama gandrīz visās Latvijas izglītības iestādēs, un tā ir īpaši saasinājusies tieši COVID-19 pandēmijas laikā, kad tieši no ventilācijas sistēmas kvalitātes ir atkarīga iespēja bērniem piedalīties klātienes mācību procesā.

Tāpēc Rīgas domes deputāti un atbildīgie ierēdņi šobrīd apzina ventilācijas risinājumus, ko varētu pēc iespējas ātrāk ieviest pilsētas izglītības iestādēs, lai nodrošinātu daudz drošāku mācību vidi pedagogiem, bērniem un jauniešiem.

Viedās pilsētas klasteris nāca klajā ar 4 soļu programmas iniciatīvu, kas perspektīvā var nodrošināt ventilācijas sakārtošanu visās Rīgas izglītības iestādēs pat tuvākā gada laikā. Tas ir iespējams lielākoties izmantojot kvalitatīvas decentralizētās ventilācijas iekārtas.

Darba grupas pārstāvji atzinīgi uzņēma klastera pārstāvja iniciatīvu uzsākt vairākus pilotprojektus Rīgas izglītības iestādēs, kuru laikā monitorēt esošo gaisa kvalitāti un piedāvāt risinājumus tās būtiskai uzlabošanai.

Viedās pilsētas klasteris šobrīd veic sagatavošanās darbus, lai šīs vasaras laikā varētu uzsākt minēto pilotprojektu īstenošanu.

Avots:

Rakstu kategorijas