Viedās pilsētas klastera projekts tiek pagarināts līdz 2022. gada decembrim

2022. gada augustā ir parakstīti līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/017 grozījumi Nr. 10 par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Līdz projekta īstenošanas beigām tiks īstenotas aktivitātes, kas saistītas ar pasīvo ēku demo centra izveidi un komunikāciju par ilgtspējīgām un viedām ēkām. Tāpat ir plānots izstrādāt projektu pieteikumus klastera sadarbības turpmākai un ilgtspējīgai attīstībai, kā arī atjaunot klastera darbības stratēģiju.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 596 669,48 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 465 402,19 EUR (78% no kopējām attiecināmajām izmaksām).

Projekta īstenošanas laiks – 2017. gada februāris līdz 2022. gada decembris.

Avots:

Rakstu kategorijas