Viedās pilsētas (ViP) klasteris ir radīts, lai apvienotu Latvijas komersantus un pētnieciskas organizācijas kopīgam darbam, kas ļautu komersantiem attīstīt konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kas ir saistāmi ar viedās pilsētas jeb smart city konceptu.

Viedās pilsētas klasterī ir izdevies pulcēt daudzveidīgu, smart city konceptam atbilstošu nozaru komersantu klāstu. Kopumā šie klastera partneri pārstāv 9 nozares, tādas kā:

Kopumā šobrīd klasterī ir iesaistījušies 25 uzņēmumi, kā arī 3 pētnieciskie partneri.

Klastera misija:

Galvenais virzītājspēks inženiertehnisko risinājumu izstrādē, adaptācijā, komercializācijā un pielietošanā viedās pilsētas jomā Latvijā.

Klastera vīzija:

Viedās pilsētas risinājumu attīstības veicināšana Latvijā, cieši saistot inženierzinātniskos sasniegumus un tehnoloģijas ar partneruzņēmumu komerciālajiem mērķiem, tādējādi spēcinot klastera partneru konkurētspēju un eksportspēju.

Klastera ilgtermiņa mērķis:

Līdz 2023. gadam veicināt pietiekami daudz jaunu viedās pilsētas risinājumu rašanos, lai nodrošinātu klastera dalībnieku izaugsmi eksporta tirgos kā vadošiem smart city nozares nišu spēlētājiem Ziemeļeiropā un Austrumeiropā.

Klastera vidēja termiņa mērķi:

Nākamo trīs gadu laikā kļūt par jaunu ViP risinājumu virzītājspēku Latvijā, pārstāvot ievērojamu dažādu viedās specializācijas komersantu skaitu, uzkrājot lielu apjomu specifisku zināšanu un nododot tās komersantiem jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei un eksportam, tā radot vismaz eksporta 15% pieaugumu klastera uzņēmumu eksporta rādītājos 3 gadu laikā.

Uzdevumi vidēja termiņa mērķu sasniegšanai: