Noslēdzies Viedās pilsētas klastera projekts

 

2022. gada gada 31. decembrī noslēdzās Viedās pilsētas klastera projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/017. Projekta aktivitātes tika īstenotas laika periodā no 2017. gada 13. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Līgumā apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas bija 596 669,48 EUR, no kuriem ERAF finansējums bija 78% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 465 402,19 EUR. Noslēdzoties projektam, kopējās projekta aktivitāšu izmaksas bija 588 192,99 EUR.

Viedās pilsētas klasteris apvienoja dažādu nozaru komersantus, kuri pārstāv tādas viedās pilsētas darbības virzienus kā viedā enerģētika, viedās ēkas, viedā mobilitāte, viedā infrastruktūra un viedie informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumi.

Projekta ietvaros tika īstenotas aktivitātes, kas veicinātu klastera dalībnieku zināšanu un kompetenču paaugstināšanu, radītu jaunus produktus viedās pilsētas koncepta ietvaros, kā arī veiktu izpēti par viedās pilsētas risinājumiem un tehnoloģijām.

Ne tikai klasteri dalībnieki, bet arī plašāka sabiedrība iegūst no produktiem, kas ir radīti Viedās pilsētas klastera projekta ietvaros:

 

 

Projekts “Viedās pilsētas klasteris” (līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/017) tika īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.

Avots:

Rakstu kategorijas