ViP klasteris organizē augsta līmeņa darba sanāksmi Jelgavā

2017.gada 14.septembrī Viedās pilsētas klastera komanda organizēja darba sanāksmi Jelgavā, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrā, kurā piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvia Cleantech klastera, IT klastera, LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras un Vides investīciju fonda.

Sanāksmes laikā puses vienojās par sadarbības platformas izveidi, kuras mērķis ir veicināt jaunu un inovatīvu viedās pilsētas risinājumu izstrādi un ieviešanu Latvijā, veidojot Jelgavas pilsētu un Zemgales reģionu par viedo pilsētvides risinājumu izstrādes un ieviešanas pilotreģionu Latvijā (Jelgava and Zemgale region – Smart city competence hub of Latvia), un nodrošinot veiksmīgo piemēru tālāku pārnesi uz citām Latvijas pilsētām un reģioniem, kā arī popularizēt tos starptautiskā mērogā, veicinot Latvijā radīto risinājumu tālāku eksportēšanu.

Globālā urbanizācija pieprasa arvien jaunas metodes pilsētvides plānošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanu infrastruktūras uzlabošanai. Efektīvi un inovatīvi risinājumi būs galvenais priekšnosacījums, lai palielinātu pilsētu konkurētspēju globālajā ekonomikā. Viedās pilsētas koncepts un risinājumi ieņem arvien nozīmīgāku lomu šajā kontekstā. Lai nodrošinātu inovatīvu pilsētvides risinājumu izstrādi un ieviešanu Latvijā, veicinot iedzīvotāju dzīves vides nepārtrauktu uzlabošanu un vietējo uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanu, ir nepieciešams izveidot šādu Viedās pilsētas jeb Smart city platformu, kas veicinātu šādu risinājumi ieviešanu praktiskajā ikdienas dzīvē.

Skatīt prezentāciju  Smart city jeb Viedo pilsētu risinājumi  un  Darba sanāksmes kārtība

 

Avots:

Rakstu kategorijas