Viedās pilsētas klastera projekts tiek pagarināts līdz 2022. gada jūnijam

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi projekta “Viedās pilsētas klasteris” (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/017) projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

2022. gada 16. martā stājās spēkā līguma grozījumi par projekta īstenošanas termiņu pagarinājumu. Līdz ar to turpinās darbs pie projekta plānoto aktivitāšu īstenošanas un projekta mērķu sasniegšanas.

Nozīmīgākās aktivitātes 2021. gadā bija elektromobilitātes portāla www.ripozali.lv izstrāde un pētījuma veikšana par transporta nodokļu politiku, likumdošanu un tās piemērošanu Eiropas valstīs.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 596 669,48 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 465 402,19 EUR (78% no kopējām attiecināmajām izmaksām).
Projekta īstenošanas laiks – 2017. gada februāris līdz 2022. gada jūnijs.

Avots:

Rakstu kategorijas