Viedās pilsētas klasteris piedalīsies Rīgas energoefektivitātes fonda koncepta izstrādē

Viedās pilsētas klasteris sadarbībā ar biedrību “Passive House Latvija” piedalīsies kopīgā darba grupā, kuras uzdevums ir veikt “Rīgas energoefektivitātes fonda” (REEF) koncepta un biznesa modeļa izstrādi. Darba grupa nodarbosies ar REEF finanšu avotu identifikāciju, izstrādās priekšlikumus par optimālu investīciju apmēru vienā ēkā, investīciju atmaksas un izmaksu efektivitātes aprēķinus, veiks potenciālo investoru grupu identifikāciju un izstrādās vairākus iespējamos REEF darbības modeļus. Darba grupas vadību ir uzņēmusies Rīgas Enerģētikas aģentūra.

Tiek lēsts, ka tuvākās desmitgades laikā Rīgas daudzdzīvokļu ēku energoefektīvā renovācijā ir jāiegulda vismaz 6-10 miljardi EUR. Tā kā šādu milzīgu investīciju apjomu nav iespējams nosegt no publiskiem avotiem (valsts un ES fondu finansējuma), tad ir nepieciešams izveidot ilgtspējīgu finanšu piesaistes modeli, kas ļaus piesaistīt šīs investīcijas no Latvijas privātā sektora, kā arī no starptautiskām finanšu institūcijām.

 

Avots:

Rakstu kategorijas