Privātmāju īpašniekiem būs pieejams atbalsts māju atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai

Apstiprinātie noteikumi nosaka atbalsta programmas īstenošanas kārtību, atbalsta piešķiršanas nosacījumus, finansējumu un atbalsta nosacījumus viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

“Pirmo reizi atbalsts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai būs pieejams arī privātmāju īpašniekiem. Līdz šim trīs vai vairāk dzīvokļu mājām ir bijis pieejams Eiropas Savienības fondu atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai, bet dzīvojamām mājām ar mazāku dzīvokļu skaitu vai individuālām dzīvojamām mājām atbalsta instrumenti nav bijuši pieejami. Dati par siltumenerģijas patēriņu privātmāju sektorā rāda, ka šīs mājas ir ievērojami mazāk efektīvas kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tāpēc šodienas lēmums ir nākamais solis dzīvojamā fonda sakārtošanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Pilnu rakstu lasīt ŠEIT

Avots: delfi.lv

Rakstu kategorijas