Pirmais gads Viedās pilsētas klastera projektā

Ir pagājis gads kopš tika parakstīts līgums starp projekta vadošo partneri – biedrību Auto Asociācija un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, uzsākot projekta Viedās pilsētas klasteris ieviešanu. Gada laikā klastera biedru skaits ir audzis un nu jau projekts apvieno vairāk kā 30 dažādu nozaru uzņēmējus, kuri pārstāv tādas viedās pilsētas darbības virzienus kā – viedā būvniecība, viedā enerģētika, viedā infrastruktūra, viedā mobilitāte un vēl daudzas citas. Gada laikā ir izveidoti vairāki mazklasteri, noorganizēti dažādi ar viedo pilsētu aktualitāti saistīti sabiedrības informēšanas pasākumi, kā starptautiska konference “Ziemeļvalstu-Baltijas valstu risinājumi viedākām reģiona pilsētām. Energoefektivitāte: Ceļā uz kompleksu klimata un enerģētikas plānu”, ekskursiju vizīte uz labās prakses piemēru objektiem ar paraugdemonstrējumiem, dalība Vide un Enerģija 2017, kur tika demonstrētas novitātes viedās mobilitātes jomā, dalība dažādos pārrobežu pasākumos un uzsākts darbs pie kopīgu produktu radīšanas. Gada izskaņā tika parakstīts sadarbības memorands ar Fizikālās enerģētikas institūtu, tādējādi tiek paplašināts arī pētniecības partneru loks.

Par projektu: Viedās pilsētas (ViP) klasteris ir radīts, lai apvienotu Latvijas komersantus un pētnieciskas organizācijas kopīgam darbam, kas ļautu komersantiem attīstīt konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kas ir saistāmi ar viedās pilsētas jeb smart city konceptu.

Kādi ir ViP klastera projekta mērķi? Projekta mērķis ir nākamo trīs gadu laikā kļūt par jaunu viedās pilsētas risinājumu, tehnoloģiju un produktu radīšanas virzītājspēku Latvijā:

radot vismaz eksporta 15% pieaugumu klastera uzņēmumu eksporta rādītājos 3 gadu laikā.

Kādas ir ViP klastera projektā plānotās aktivitātes?

ViP klastera projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas galvenās aktivitātes, kurās klastera dalībnieki ir gan gala labuma saņēmēji, gan arī kopīgās aktivitātes, kurās iegūst visi klastera dalībnieki:

Pasākumu ietvaros viens klastera dalībnieks viena vienota uzņēmuma ietvaros var saņemt atbalstu kā de-minimis atbalstu ne vairāk kā 30 000 eiro ERAF finansējuma apmērā

ERAF ieguldījums projektā “Viedās pilsētas klasteris” (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/017) – 397 402 eiro

Projekta īstenošanas laiks – 2017. gada februāris līdz 2019. gada decembris

Maksimālais efekts uzņēmumam no dalības klasteri būs tad,

ja klasteri realizējamās aktivitātes sakrīt ar to,

 kas ir plānots Jūsu uzņēmuma dienas kārtībā!

 

Kontaktinformācija

www.smartcity.lv

info@smartcity.lv

Avots:

Rakstu kategorijas