Igaunijas Ekonomikas un infrastruktūras ministrija un valsts kredītu un eksporta garantiju aģentūra “KredEx” gatavo pilotprojektu, kas radītu nosacījumus rūpnieciskai daudzdzīvokļu ēku renovācijai un šā procesa izmaksu samazināšanai.