Aizrit otrais klastera darbības gads

Biedrība “Auto Asociācija” kā Viedās pilsētas klastera dibinātājs 2017. gada 13. februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Viedās pilsētas klastera projekta ieviešanu (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/017). Projekta attiecināmās izmaksas ir 509 490 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms ir 397 402,20 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada februāra līdz 2019. gada decembrim.

Projekta apraksts: Viedās pilsētas (ViP) klasteris ir radīts, lai apvienotu Latvijas komersantus un pētnieciskas organizācijas kopīgam darbam, kas ļautu komersantiem attīstīt konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kas ir saistāmi ar viedās pilsētas jeb smart city konceptu.

Smart city ir plašs viedās urbānās attīstības starpnozaru koncepts, kam nav vienas vispāratzītas definīcijas, tomēr pazīstamākie šī attīstības koncepta skaidrojumi ietver sevī virkni līdzīgu parametru. Proti, viedajās pilsētās ir plaši sastopamas viedas tehnoloģijas vismaz 5 no apakšnozarēm, kuras ViP klasteris un tā dalībnieki un partneri pārstāv:

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir nākamo trīs gadu laikā kļūt par jaunu viedās pilsētas risinājumu, tehnoloģiju un produktu radīšanas virzītājspēku Latvijā:

tā radot vismaz eksporta 15% pieaugumu klastera uzņēmumu eksporta rādītājos 3 gadu laikā.

Projekta aktivitātes:
ViP klastera projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas galvenās aktivitātes, kurās klastera dalībnieki ir gan gala labuma saņēmēji, gan arī kopīgās aktivitātes, kurās iegūst visi klastera dalībnieki: 

Pasākumu ietvaros viens klastera dalībnieks viena vienota uzņēmuma ietvaros var saņemt atbalstu kā de-minimis atbalstu ne vairāk kā 30 000 euro ERAF finansējuma apmērā

Šobrīd ViP klastera darba komanda veic darbu pie Viedās pilsētas platformas izveides – Smart city competence hub of Latvia, kur tiek uzrunātas visas iesaistītās galvenās puses, lai izstrādātu kopīgu Sadarbības memorandu viedās pilsētas risinājumu ieviešanas veicināšanai Latvijā. Globālā urbanizācija pieprasa arvien jaunas metodes pilsētvides plānošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanu infrastruktūras uzlabošanai. Efektīvi un inovatīvi risinājumi būs galvenais priekšnosacījums, lai palielinātu pilsētu konkurētspēju globālajā ekonomikā. Viedās pilsētas koncepts un risinājumi ieņem arvien nozīmīgāku lomu šajā kontekstā, lai nodrošinātu inovatīvu pilsētvides risinājumu izstrādi un ieviešanu Latvijā, veicinot iedzīvotāju dzīves vides nepārtrauktu uzlabošanu un vietējo uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanu. 

Sasniedzamie rezultāti:

Klastera dibinātājs:  Biedrība “AUTO ASOCIĀCIJA”

Dalībnieki:
SIA BAUROC / SIA CEWOOD / SIA THERMEKO / SIA ALINA / SIA SQUALIO CLOUD CONSULTING / SIA TIMESAVING / SIA EUROSCREEN / SIA LATVĀŅI / SIA BALT BRAND / AS KOMFORTS / SIA COMPAQPEAT / SIA NPK EXPORT / SIA CTEX / SIA GENERAL ENERGY GROUP / SIA GREEN LIGHT CONSULTING / SIA TRANSFOELECTRIC / SIA MŪSA MOTORS RĪGA / SIA EVA SISTĒMAS / SIA TERMEX / SIA CMB / SIA MADE ARHITEKTI / SIA VIRTU / SIA FARELS SOLUTIONS / SIA 4SMARTSTREETS SIA / PH Consulting / SIA VIZULO SOLUTIONS / SIA  KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA /  SIA i2 / SIA BŪVIZOLĀCIJAS PARTNRIS / SIA AMBERVIVUS / AS VENTEKO / SIA M.S.AQUA  / SIA ENERGOLUKSS

Pētniecības Partneri:
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE / VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS / TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS FORUMS

Maksimālais efekts uzņēmumam no dalības klasteri būs tad, ja klasteri realizējamās aktivitāte sakrīt ar to, kas ir plānots Jūsu uzņēmuma dienas kārtībā!

 

Avots:

Rakstu kategorijas