Viedās Pilsētas KLASTERĪ PILOTĒ UNIKĀLU ĀRVALSTU TIRGUS IEKAROŠANAS RISINĀJUMU

COVID-19 pandēmija būtiski un neatgriezeniski ir mainījusi veidu, kā arī Latvijas uzņēmumi veicina savas produkcijas un pakalpojumu noietu ārvalstīs. Klātienes izstāžu un konferenču nozīme jaunu biznesa kontaktu dibināšanā ir būtiski mazinājusies, priekšplānā izvirzoties prasmīgām un precīzi mērķētām mārketinga aktivitātēm digitālajā vidē.

Vairāku klasteru biedru, kā arī visas Latvijas ilgtspējīgo būvmateriālu ražošanas nozares vajadzībām, šī gada otrajā pusē tika izveidota ļoti apjomīga interneta lietotāju meklēšanas paradumu datubāze, kuras dati ļauj ļoti precīzi un izmaksu ziņā efektīvi plānot Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga kampaņas Eiropas valstīs. Šis risinājums ļauj katram eksportējošam uzņēmumam saņemt precīzu un apjomīgu rokasgrāmatu, kurā detalizēti aprakstīta digitālā mārketinga stratēģija, kanāli, izmaksas un atdeves prognozes, kas balstās uz minētās datubāzes vēsturiskajiem datiem. Tādējādi faktiski ir izslēgta nelietderīga līdzekļu tērēšana digitālajām kampaņām, kas notiek tad, ja tiek izvēlēti produktam neatbilstoši komunikācijas kanāli interneta telpā.

Kā pirmais šo risinājumu savās tālākās Eiropas valstu tirgu iekarošanas aktivitātes plāno izmantot klastera biedrs SIA “CEWOOD” – vadošais skaidu plātņu ražotājs Baltijas valstīs.

Aktivitāte tiek īstenota projketa Viedās pilsētas klasteris ietvaros.

2017. gada 13. februārī Viedās pilsētas klastera izveidotājs – Auto asociācija (www.autoasociacija.lv) noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Viedās pilsētas klasteris” (nr. 3.2.1.1/16/A/017) realizāciju.Pasākumu ietvaros viens klastera dalībnieks viena vienota uzņēmuma ietvaros var saņemt de-minimis ES atbalstu ne vairāk kā 40 000 eiro apmērā. Projektā plānotais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 465 402.20 eiro. Projekta īstenošanas laiks – 2017. gada februāris līdz 2021. gada decembris.

Avots: smartcity.lv

Rakstu kategorijas