Viedās pilsētas klasteris paraksta sadarbības memorandu ar Fizikālās enerģētikas institūtu

Globālā urbanizācija pieprasa arvien jaunas metodes pilsētvides plānošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanu infrastruktūras uzlabošanai. Efektīvi un inovatīvi risinājumi būs galvenais priekšnosacījums, lai palielinātu pilsētu konkurētspēju globālajā ekonomikā. Viedās pilsētas koncepts un risinājumi ieņem arvien nozīmīgāku lomu šajā kontekstā

Lai nodrošinātu inovatīvu pilsētvides risinājumu izstrādi un ieviešanu Latvijā, veicinot iedzīvotāju dzīves vides nepārtrauktu uzlabošanu un vietējo uzņēmēju konkurētspējas paaugstināšanu Viedās pilsētas klasteris, kas apvieno Latvijas komersantus un pētnieciskas organizācijas kopīgam darbam, kas ļautu komersantiem attīstīt un ieviest konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kas ir saistāmi ar viedās pilsētas konceptu un  Valsts zinātniskais institūts – Fizikālās enerģētikas institūts 2018.gada 31.janvārī parakstīja sadarbības memorandu viedās pilsētas risinājumu ieviešanas veicināšanai Latvijā.

Sadarbības mērķis ir veicināt jaunu un inovatīvu viedās pilsētas risinājumu izstrādi un ieviešanu Latvijā, nodrošinot veiksmīgo piemēru tālāku pārnesi uz citām Latvijas pilsētām, kā arī tos popularizēt starptautiskā mērogā un stiprinot tālāku eksportēšanu.

 

Avots:

Rakstu kategorijas